ریفرمر

 

ریفرمر یکی از اصلی ترین دستگاه ها از مجموعه ماشین های پیلاتس می باشد.